• DỰ ÁN THỰC HIỆN

DỰ ÁN THỰC HIỆN

** ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP NHÀ NƯỚC (phối hợp cùng Viện Dược Liệu)

1. “Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh” (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.)”.

2. “Khai thác và phát triển nguồn gen Hà Thủ Ô Đỏ và Đảng Sâm Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc” (Đề tài nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ)

3. “Nghiên cứu phát triển trồng Sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở một số khu vực có điều kiện sinh thái tương tự núi Ngọc Linh”

4. “Nghiên cứu, khai thác và phát triển nguồn gen ngũ vị tử Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thuốc”

** CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRONG SẢN XUẤT 

1. “Nghiên cứu chế biến các loại trà hòa tan từ các dược liệu sẵn có và trồng tại tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”.

2. “Sản xuất thử nghiệm nước giải khát sâm dây đóng lon và cao sâm dây từ nguồn nguyên liệu của địa phương”.

** DỰ ÁN PHỐI HỢP VỚI TRUNG TÂM ƯDKH & CGCN TỈNH KON TUM

– “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm trồng cây Sâm dây (Đảng sâm – Codonosis.sptại 03 huyện Tu Mơ Rông, Kon Plong và Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

** DỰ ÁN SẮP TRIỂN KHAI

Sắp tới Công ty sẽ chủ trì dự án cấp Nhà nước:

“Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế biến Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) và Độc hoạt (Angelica pubescens Ait.) theo GACP nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc tại tỉnh Kon Tum”.

Scroll
02603 863234
0789411627